Regulacioni ventili koriste se za sve vidove kontrole u raznim medijima, kao što su napojna voda, nafta i gas, kondenzat i para. U zavisnosti od parametara i uslova koriste se sa različitim tipovima pogona i izvedbi, sa različitim mogućnostima konekcije na cevovod. U sklopu svoje ponude, Novamat nudi usluge projektovanja, prodaje i isporuke regulacionih ventila po najvišim savremenim standardima.

Regulacioni ventili sa elektromotornim pogonom

Elektromotorni pogon, kao savremena tehnologija, omogućuje laku i brzu operaciju nad ventilima. S mogućnošću daljinskog aktiviranja, ili aktiviranja u okviru centralizovanog upravljačkog sistema, ova vrsta regulacionih ventila pogodna je za ugradnju na teško dostupnim mestima ili u sistemima koji zahvataju veliku površinu. Sa mogućnošću priključivanja na razne tipove električne energije, regulacioni ventili sa elektromotornim pogonom biće kompatibilni sa gotovo svakim sistemom.

– Lista kataloga ?

Regulacioni ventili sa pneumatskim pogonom

Za razliku od elektromotornog pogona, pneumatski pogon zasniva se na prostijim principima, što ga čini relativno pouzdanijim. Nemajući zupčanike, moguća je veća kontrola brzine operacije ventila. Takođe, u slučajevima da električna energija nije dostupna, ili se radi u opasnijim sredinama, regulacioni ventili sa pneumatskim pogonom su idealan izbor.

Odmuljni ventili

Odmuljni ventili uvode se u sistem u kojem je moguća prisutnost nečistoća. S ciljem odvodjenja nepoželjnih čestica i uklanjanjem taloga odmuljni ventili sprečavaju moguća oštećenja i nepravilnosti u radu koje mogu nastati.

Multipath i Mulistage Control Globe

Velike promene pritiska mogu narušiti stanje ventila i dovesti do oštećenja. Multistage ventili omogućuju prilagođavanje na veći raspon i brze promene pritiska. Multipath princip razbija mlaz na veći broj manjih mlazova čime se može smanjiti buka koja se proizvodi protokom.

Regulacioni ventili sa hidrauličkim pogonom

Za razliku od pneumatskih pogona koji koriste čistiju tehnologiju – gas pod pritiskom, regulacioni ventili sa hidrauličkim pogonom koriste nestišljiv tečni medijum koji može da stvori veću silu ukoliko je to potrebno.

Regulacioni ventili u Ex izvedbi

Po međunarodnim IECEx standardima, ventile je moguće napraviti u tzv. Ex izvedbi gde se akcenat stavlja na zaštitu od eksplozija i omogućavanje toga da rad ventila ne može dovesti do zapaljenja u rizičnom okruženju.